Privacybeleid

AVG Schoonheidssalon Olivijn

Schoonheidssalon Olivijn gevestigd aan de Buitenweg 188, 3602 ZH te Maarssen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contact gegevens:
Schoonheidssalon Olivijn
Buitenweg 188
3602 ZH Maarssen
www.schoonheidssalonolivijn.nl
info@schoonheidssalonolivijn.nlTel:0346-215367
Eigenaresse: R.A. Heijman Domburg


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Schoonheidssalon Olivijn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van mijn diensten en /of omdat u deze aan mij zelf verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van persoonsgegevens die ik verwerk:

 • voor – en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Schoonheidssalon Olivijn verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Het gaat hierbij om gezondheidsgegevens. Deze gegevens zijn n nodig om een behandeling goed uit te kunnen voeren i.v.m. contra-indicaties. Deze geven worden genoteerd op een intake formulier en worden bewaard zolang het nodig is voor de behandeling. 

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rheijman@schoonheidssalonolivijn.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • contact kunnen onderhouden (uitvoeren overeenkomst)
 • Uitsluitend van verkeerd toepassen producten en/of behandelingen (vitaal belang)

Delen van persoonsgegevens met derden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden en worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Schoonheidssalon Olivijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Schoonheidssalon Olivijn bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden net zolang opgeslagen in ons klantenbestand als dat zij nodig zijn en wij wettelijk verplicht zijn voor de belastingdienst.

Hoe beveiligd Schoonheidssalon Olivijn uw gegevens.

Schoonheidssalon Olivijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Schoonheidssalon Olivijn via rheijman@schoonheidssalonolivijn.nl.

 • Hanteert gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen
 • er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • regelmatig testen en evalueren de maatregelen    

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) .Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Social media buttons.

Schoonheidssalon Olivijn heeft een aantal social media Buttons op haar website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

 • Facebook
 • Instagram

Wijzigingen.

Schoonheidssalon Olivijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.